Privacy protection

Zásady ochrany soukromí - reklamní sdělení

Osobní údaje a souhlas s jejich zpracováním

Osobní údaje, které provozovatel získá při provozování webových stránek, jsou považovány za důvěrné a nebudou k dispozici třetím osobám, vyjma případných zpracovatelů, oficiálních žádostí Policie ČR a orgánů státní správy oprávněných k vyžádání daných informací dle zákonů ČR.

Společnost CAROLLINUM s.r.o., jakožto správce osobních údajů, je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje, které jí poskytnete prostřednictvím této webové stránky, pouze s Vaším níže uvedeným souhlasem. Uživatel tímto souhlasí s tím, aby společnost CAROLLINUM s.r.o., se sídlem Praha 1, Pařížská 67/11, PSČ 110 00, IČ: 645 83 350 (dále též jen správce), v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zpracovala jím vložené údaje do určených formulářů k tomuto umístěných na této webové stránce, zařadila je do své databáze a dále použila za účelem nabízení obchodu a služeb a ke statistickým účelům. V souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, uživatel rovněž souhlasí, aby mu byla prostřednictvím jeho elektronického kontaktu, který vložil do určených formulářů k tomuto, zasílána obchodní sdělení. Uživatel beru na vědomí, že má právo přístupu k těmto osobním údajům, je oprávněn je opravit a dále že disponuje oprávněními uvedenými v ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů, v platném znění, (tj. právo požadovat za podmínek v tomto zákone uvedených po správci či zpracovateli vysvětlení a odstranění závadného stavu, tj. zejména blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Uživatel dále souhlasí s tím, že osobní údaje poskytnuté shora uvedeným způsobem mohou být k výše uvedeným účelům poskytnuty jejich správcem pouze těm subjektům, které zpracovávají osobní údaje pro správce na základě písemné smlouvy. Jejich seznam je na požádání k dispozici u správce a lze jej v této věci kontaktovat prostřednictvím v následujícím odstavci uvedených kontaktních údajů. Tento souhlas uživatele je udělen na dobu 10ti let s tím, že je možné ho kdykoliv odvolat e-mailem na e-mailové adrese info@carollinum.cz, popřípadě písemně na adrese CAROLLINUM s.r.o., se sídlem Praha 1, Pařížská 67/11, PSČ 110 00, kde uživatel může získat informace o jím poskytnutých a správcem zpracovaných osobních údajích a uplatnit práva ve smyslu ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů, v platném znění, viz výše. Souhlas se zasíláním reklamních sdělení je dále možno odvolat výše uvedeným způsobem.

Reklama a reklamní sdělení

Uživatelé těchto webových stránek tímto souhlasí s tím, že registrovaným uživatelům bude provozovatel oprávněn zasílat e-mailové zprávy obsahující informace o novinkách a službách, které provozovatel nabízí. Registrovaní uživatelé také souhlasí se zasíláním e-mailových zpráv krátkého rozsahu obsahujících informace o produktech třetích stran.

Registrovaný uživatel tímto bezvýhradně souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn připojovat na závěr odesílaných e-mailových zpráv odkazy ve formě URL doprovázené reklamními slogany (tzv. reklamní patička, reklamní sdělení).

Takto zaslaný e-mail splňuje veškeré podmínky zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. a zákona o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb., a nelze jej považovat za nevyžádanou reklamu - spam. Nesouhlas se zasíláním těchto e-mailů může uživatel projevit vlastním odhlášením z emailingového systému prostřednictvím možnosti poskytnuté v každém emailu odeslaném provozovatelem, popřípadě oznámením nesouhlasu se zasíláním reklamních sdělení provozovateli na e-mailovou adresu info@carollinum.cz. V předmětu zprávy musí uživatel uvést NEZASÍLAT.

V případě, že provozovatel zjistí, nebo mu bude oznámeno a prokazatelně doloženo, že došlo k zneužití cizí e-mailové adresy při registraci do systému provozovatele, odstraní provozovatel tento e-mail z databáze. Provozovatel odstraní z databáze vždy pouze dotčený e-mail, nikoliv celou skupinu e-mailů definovanou doménou druhého řádu.

Zabezpečení ochrany osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou bezpečně chráněny před neoprávněnými osobami, zneužitím či zveřejněním. Vaše osobní údaje jsou v bezpečí na počítačových serverech v kontrolovaném a chráněném prostředí, zajištěné nejmodernějším hardwarem a softwarovými systémy na ochranu dat a/nebo v tištěné podobě s maximálním zabezpečením proti přístupu neoprávněných osob. Data, která nemají povahu osobních údajů, jako jsou Vaše otázky, komentáře, nápady a názory, nejsou považována za informace důvěrného charakteru a lze je používat a zveřejňovat za účelem zlepšení činnosti společnosti CAROLLINUM bez jakéhokoliv závazku vůči Vám a bez jakéhokoli Vašeho nároku vůči společnosti CAROLLINUM.

Automatický sběr ostatních dat – využití souboru cookie a využití služby Google Analytics

Tato webová stránka využívá soubory cookie, aby webovou stránku přizpůsobila Vašim potřebám. Cookie je textový soubor/kód, který webová stránka uloží na váš pevný disk při vstupu na tuto webovou stránku. Tento soubor rozšiřuje funkce dostupné na webové stránce či umožňuje přesnější analýzu jejího využití. Tato webová stránka/server muže kupříkladu vytvořit soubor cookie, díky kterému nebudete muset při návštěvě této webové stránky opakovaně zadávat heslo či jinou informaci. Bez ohledu na způsob použití však soubory cookie nebudou shromažďovat osobní určitelné identifikační údaje. Můžete také nastavit svůj webový prohlížeč, aby tyto soubory/cookie buď přijímal, nebo odmítal. Pokud se rozhodnete je odmítat, nebudete moci plně využít interaktivní prvky, které tato webová stránka obsahuje.

Uživatel webové stránky bere na vědomí a akceptuje, že tato webová stránka implementuje funkce služby Google Analytics, v rámci které byly prostřednictvím podpory inzerce v reklamní síti implementovány funkce remarketingu, které tato stránka používá k online inzerci a funkce demografických přehledů a přehledů zájmů Google Analytics. Uživatel bere na vědomí, že při remarketingu dochází k zobrazování reklam společnosti CAROLLINUM s.r.o. na různých webech dodavatelů třetích stan včetně společnosti Google. Společnost CAROLLINUM s.r.o. a dodavatelé třetích stran včetně společnosti Google využívají společně soubory cookie první strany (například soubor cookie Google Analytics) a soubory cookie třetích stran (například soubor DoubleClick) k šíření informací, optimalizaci a zobrazování reklam na základě předchozích návštěv těchto webových stránek. Uživatel dále bere na vědomí, že funkce demografických přehledů a přehledů zájmů Google Analytics je společností CAROLLINUM s.r.o. využívaná pro zlepšování obsahu webových stránek a facebookové prezentace společnosti, stejně jako pro lepší cílení inzerce na internetu.  Pokud nesouhlasíte s Vaším zapojením do služby Google Analytics pro inzerci v reklamní síti, máte možnost se z této služby odhlásit nebo reklamy personalizovat pomocí sekce nastavení reklam, jež je dostupná zde, případně tak můžete učinit prostřednictvím doplňku prohlížeče pro odhlášení ze služby Google Analytics, jenž je dostupný zde.

Závěrečná ustanovení

Tyto Zásady byly na webových stránkách zveřejněny ve dvou jazykových verzích, české a anglické. V případě rozporů mezi oběma verzemi má přednost česká verze.