A. Lange & Söhne - Německý fénix

Německý fénix; Zdroj: Esprit- Lidové novinyZdroj: Esprit- Lidové noviny

Tento článek byl zveřejněn v měsíčníku Lidových novin- Esprit Byznys.

Město Glashütte je vzdálené půl hodiny jízdy od Dráž­ďan, hlavního města Sas­ka. Leží v údolí Müglitz v Krušných horách a pro hodinářství má význam srovnatelný s regionem La Chaux-de-Fonds ve Švýcarsku: i zde na­jdete koncentraci hodinářských manu­faktur.

Mezi nimi se tyčí pečlivě zrekon­struované budovy dílen a ústředí firmy A. Lange & Söhne, kterou po pádu že­lezné opony obnovil na původním místě Walter Lange, pravnuk zakladatele ma­nufaktury.

Ústředí Lange Zdroj: Esprit

Současné ústředí hodinářské firmy v saském městě Glashutte poblíž Drážďan. Zdroj: Esprit- Lidové noviny

Na ciferníku mistrovských kusů vy­ráběných od roku 1994 tak naleznete kromě názvu značky i místo původu: Glashutte I/SA (In Sachsen - v Sasku).

Hodinky pro sultána

Drážďany dnes působí možná trochu ospale, i přes zrekonstruované domy v centru. Město, známé obyvatelům Československa minulého století jen jako nákupní ráj, odkud se přes hrani­ce pašovaly dětské boty a záclony, se ale znovu stává společenským, kulturním i průmyslovým centrem Saska.

Dříve se zde v dolech v údolí Müglitz těžilo stříbro a měď a zejména za vlády kurfiřta a polského krále Augusta Silné­ho (1670-1733), jenž nechal vybudovat symboly Drážďan (kostel Frauenkirche a palác Zwinger), se Sasku nebývale dařilo. August Silný navíc patřil k mi­lovníkům užitého umění, matematiky, fyziky, astronomie i hodinářství.

V nedalekém Glashütte začali proto zakládat své manufaktury i saští hodináři.

Jedním z nich byl Johann Fried­rich Gutkaes, jenž pro Augusta Silného zkonstruoval slavné „digitální" hodiny nad jevištěm drážďanské Semperovy opery. Tento zázrak techniky posloužil o více než století později jako inspirace designérům z dílen A. Lange & Söhne k jedné z charakteristických komplikací hodinek- takzvanému velkému ukaza­teli data.

Model hodin Drážďany

Model historických hodin, které visívaly nad jevištěm drážďanské Semperovy opery. Tento převratný mechanismus inspiroval hodináře z A. Lange & Söhne. Zdroj: Esprit- Lidové noviny

Roku 1842 se s dcerou hodináře Gutkaese Antonií oženil talentovaný hodi­nář Ferdinand Adolph Lange, jenž měl za sebou nejen praxi v dílně svého tchá­na, ale i cesty do Francie, Anglie a Švý­carska.

V roce 1845 si pak založil vlastní díl­nu, v níž vyráběl precizní kapesní ho­dinky. Věhlas hodinářské manufakturyz Glashütte se šířil i poté, co řízení pře­vzali Adolphovi synové Emil a Richard (právě druhý z nich si nechal patentovat 27 hodinářských inovací a po něm se také jmenuje jedna ze současných řad hodinek A. Lange & Söhne).

Ferdinand A. Lange

Ferdinand A. Lange založil hodinářskou dílnu v roce 1845. Zdroj: Esprit- Lidové noviny

V roce 1871 se Sasko stalo součástí německého císařství. Císař Vilém II. da­roval dokonce v roce 1898 jeden unikát­ní kapesní strojek tureckému sultánovi, vládci otomanské říše. Dodnes je uložen v istanbulském muzeu Topkapi.

Koláž hodinek Lange Zdroj: Esprit

Značka A. Lange & Söhne se proslavila svými kapesními hodinkami: Grand Complication No 42500 (vlevo), hodinky pro německého císaře Viléma II. (uprostřed) a model Lange 1, představený v roce 1994 (vpravo). Zdroj: Esprit- Lidové noviny

Zlaté časy německého hodinářství skončily s vypuknutím první světové války; rodinná firma však fungovala i během výmarské republiky, hospodář­ské krize ve 30. letech i druhé světové války. Dále vyráběla kapesní hodinky, či nejrůznější chronometry pro námoř­nictvo. V roce 1945 pak Glashutte skon­čila v zóně osvobozené sovětskou armá­dou. Už zmíněný Walter Lange ve své knize pamětí The Revival of Time (Zno­vuzrození času) vzpomíná na sovětské vojáky, kteří se v létě 1945 usilovně pí­dili v rozbombardované manufaktuře po hodinkách. Možná si uvědomovali jejich vysokou hodnotu.

Určitě ji ale znali ruští supervizoři, kterým mistři v dílnách A. Lange & Söhne museli předat kompletní doku­mentaci manufakturního kalibru 48. Slavné ruské hodinky tak- spíše než původu sovětského- byly kopií z dílen A. Lange & Söhne.

Manufaktura byla v roce 1948 zná­rodněna. Potomci Ferdinanda Adolpha Langa většinou zůstali v Sasku. Walter Lange, sám vyučený hodinář, uprchl do Bavorska. Právě v bavorském Mnichově se v roce 1976 konala velká výstava his­torických kapesních skvostů z manu­faktury A. Lange & Söhne, a oživila tak zájem movitých sběratelů o tuto upada­jící značku.

Legenda se vrátila domů

Rok 1994 nebyl v německé historii zrov­na nej šťastnějším. Euforie z pádu Ber­línské zdi a znovusjednocení Německa vyprchala, konkurence neschopné pod­niky v bývalé NDR krachovaly jeden za druhým, nezaměstnanost rostla raketo­vým tempem.

24.11.1994 však Walter Lange uspo­řádal se svým společníkem Günterem Blümleinem party pro novináře a cele­brity v bývalém bytě slavného hodináře Johannese Friedricha Gütkaese.

Světu představil čtyři unikátní modelové řady, na nichž mistři v dílnách v Glashutte pracovali celé čtyři roky.

První z nich byly hodinky Lange 1, jež jsou dodnes vlajkovou lodí manufak­tury, s asymetrickým designem číselní­ku, velkým ukazatelem data ve zlatém rámečku či ukazatelem rezervy chodu. Tento model světový tisk překřtil na „nejexotičtější mechanické hodinky".

Grand Lange 1

Na snímku je novinka roku 2013 Grand Lange 1 (má větší rozměr pouzdra než Lange 1) má pouzdro z bílého zlata. Zdroj: Esprit- Lidové noviny

Design druhých hodinek, dámského modelu Arkade (dnes už se nevyrábí, ale spatřit ho můžete například v dráž­ďanském vlajkovém obchodě firmy) byl inspirován dlážděním drážďanských paláců. Třetí, Tourbillon Pour le Mérite (tourbillon je královská hodinářská komplikace, jež má za úkol vyrovná­vat vliv gravitace na chod strojku), byl ukázkou hodinářského umění vzkříše­né manufaktury a jejích mistrů. Čtvr­tým představeným modelem byla Saxonia, vzdávající svým jménem poctu Sasku a Augustu Silnému. Prodává se dodnes.

Modely měly na svých ukazatelích dat nastaveno 25. 11., tedy den, kdy se nové hodinky objevily v tištěných mé­diích. Toto datum naleznete dodnes na­stavené i na hodinkách v obchodech.

Walter Lange byl během zmíněného večírku pro novináře klidný - nové ho­dinky totiž ukázal obchodníkům z Ně­mecka, Rakouska i Švýcarska už o dva dny dříve. Všech 123 kusů bylo okamži­tě rozprodáno.

Úspěch to byl o to více fascinující, že oficiálně byla manufaktura A. Lan­ge & Söhne založena teprve 7. 12. 1990. Její zaměstnanci však prošli školením v dílnách slavné švýcarské značky IWC. Čtyři roky pracovali v naprosté tajnosti pod heslem reklamního sloganu, který se stal skutečností: „Ekonomika ve vý­chodním Německu tiká jinak. A. Lan­ge & Söhne je zpět. Legenda se vrátila domů."

Dnes se hodinky, jichž se ročně vyrobí pouhých několik tisíc kusů, prodávají v sedmdesáti zemích světa - v České republice v klenotnictví Carollinum - a mají deset vlajkových obchodů. Značka dnes patří do Richemont Group. Populární jsou kromě Evropy i mezi sběrateli v Asii, Rusku nebo Středním východě. A stávají se - samozřejmě kvůli ceně - předmětem touhy mnoha mužů a poslední dobou rozhodně i žen.

Walter Lange ve své knize vzpomí­ná, jak byl hospitalizován v hamburské nemocnici. Lékař si všiml jeho tourbillonu Pour le Mérite na zápěstí a vy­křikl: „Vy máte Lange!“ Starý pán od­větil: „A opravdový Lange leží před vámi!“

Člověk míní...

Ateliéry A. Lange & Söhne se v ničem neliší od vyhlášených švýcarských ma­nufaktur. I tady muži a ženy soustře­děně pracují na výrobě superjemných mechanických kalibrů; dodnes jich v A. Lange & Söhne vyvinuli čtyřicet šest. Vývoj nového typu hodinek v la­boratořích přitom trvá zhruba pět let. Navíc, osmdesát procent součástek ho­dinek musí pocházet z Glashütte.

Hodinky A. Lange & Söhne jsou kro­mě svého designu, který v roce 1994 vy­razil dech sběratelům i obchodníkům, typické i spojením tradice s inovací. Charakteristická je pro ně například tříčtvrťová základní deska, jež stabili­zuje mechanismus strojku, a pozitivně tak ovlivňuje jeho přesnost. Je vyrobe­na z alpaky a patentovat si ji nechal už Ferdinand Adolph Lange v 19. století. Prohlédnout si ji můžete skrze safírové sklíčko na zadní straně pouzdra.

Kromě proslulých hodinářských komplikací vyvinuli hodináři v manu­faktuře i vlastní patentované funkce, mimo jiné dvojitou rattrapante kom­plikaci. Mezi nejslavnější inovace pak patří i zmíněný velký ukazatel data na hodinkách Lange 1.

Charakteristická je pro A. Lange & Söhne také takzvaná dvojí asembláž, která sice není vidět, ale ve světě hodi­nářství platí za zázrak: složený strojek je v manufaktuře opět rozebrán, všech­ny součástky zkontrolovány z hlediska estetického, a pak je znovu složen a ulo­žen do pouzdra.

Součástky hodinek jsou upravová­ny pomocí starých technik, jako je rytí nebo perláž. Typickým prvkem strojků A. Lange & Söhne je například můstek setrvačky, který šest rytců v dílně zdo­bí písmeny V (Vorgang) a N (Nachgang) a květinovými ornamenty - jde o moti­vy používané už na historických kapes­ních hodinkách firmy. Každý z rytců má jedinečný styl. Pokud by někdo chtěl mít opravdu unikátní kus, není problém ne­chat si na můstek setrvačky vyrýt třeba vlastní monogram.

Můstek setrvačky
Zdroj: Esprit- Lidové noviny

Brzy již devadesátiletý Walter Lan­ge, který stojí za znovuzrozením a svě­tovým úspěchem značky A. Lange & Söhne, manufakturu v Glashutte na­vštěvuje dodnes. Svůj život, těsně spjatý s jedním z nejvíce fascinujících příběhů v dějinách hodinářství, charakterizuje takto: „Řídím se heslem Člověk míní, pánbůh mění. A vím, že nejdůležitější v životě je štěstí.“

Vybráno z Carollinum magazínu